Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00537-2018-0012, Възлага: ДП ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО

Пишете ни
00537-2018-0012
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:ДП ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО
Населено място:София
Лице за контакт:Екатерина Димитрова
Телефон:+359 29319295
Факс:+359 24916063
Мейл:gu@dpfzd.com
Интернет адрес:http://www.dpfzd.com
Срок за получаване на документация за участие:23/04/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:23/04/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:24/04/2018 10:00
Място на отваряне на офертите:гр. София, бул. Ген. Н. Столетов № 26
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Доставка на материали, изделия, консумативи, аксесоари, стъкла и стъклопакети за изработка на PVC и алуминиева дограма по обособени позиции
описание на поръчката:Доставка на материали, изделия, консумативи, аксесоари, стъкла и стъклопакети за изработка на PVC и алуминиева дограма по обособени позиции“, съгласно одобрена от Възложителя техническа спецификация
Дата на публикуване:17.04.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в месеци: 12
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=837055&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.