Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00373-2018-0011, Възлага: Тракийски университет

Пишете ни
00373-2018-0011
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Тракийски университет
Населено място:Стара Загора
Лице за контакт:Гергана Маламова
Телефон:+359 42699270
Факс:+359 42672009
Мейл:malamova@uni-sz.bg
Интернет адрес:http://www.uni-sz.bg/
Срок за получаване на документация за участие:17/05/2018 16:30
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:17/05/2018 16:30
Дата на отваряне на офертите:18/05/2018 13:30
Място на отваряне на офертите:ст. 340 - 3 ет. в Ректорат на Тракийски университет гр. Стара загора, Студентски град
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Смяна на дограма на Морфологичен блок – 2 етаж, 3 етаж и 4 етаж - Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
описание на поръчката:Основните дейности в предмета на настоящата обществена поръчка са: демонтаж на съществуваща дограма (901,00 м2), доставка и монтаж на нова PVC дограма – специфицирана в 4 типа (326 бр.), обръщане, доставка и монтаж на подпрозоречни поли, латексово боядисване и гипсова шпакловка и др. съпътстващи СМР.
Дата на публикуване:04.05.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 120
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=842880&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.