Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 01104-2018-0001, Възлага: Свободна зона - Русе ЕАД

Пишете ни
01104-2018-0001
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Свободна зона - Русе ЕАД
Населено място:Русе
Лице за контакт:Нели Колева; инж. Чавдар Георгиев - за технически въпроси
Телефон:+359 82880800
Факс:+359 82831112
Мейл:trade@freezone-rousse.bg
Интернет адрес:http://www.freezone-rousse.bg
Срок за получаване на документация за участие:22/05/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:22/05/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:23/05/2018 09:00
Място на отваряне на офертите:гр. Русе, бул. Тутракан № 71, административна сграда на "Свободна зона - Русе" ЕАД
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Ремонт и рехабилитация на съществуваща сграда "Корпус № 4" в складова база на „Свободна зона - Русе” ЕАД
описание на поръчката:Изпълнение на СМР за ремонт и рехабилитация на съществуваща сграда – Корпус №4, със ЗП 2305 кв.м. и РЗП 2423 кв.м., в складовата база на „Свободна зона - Русе” ЕАД, с цел подобряване състоянието й. Предвижда се цялостно обновяване и рехабилитация, включително подмяна на метална дограма и прозорци с нова алуминиева дограма около 460 кв.м., вътрешни и външни врати, направа на топлоизолация около 950 кв.м.; реконструкция на покрива от четирискатен с вътрешно отичане на покривните води и превръщането му в двускатен покрив от ЛТ ламарина с външно отичане на покривните води, като реконструкцията засяга около 1220 кв.м. от покрива; ремонт на покрив на прилежащата монолитна сграда – бивше Котелно и изграждане на нов едноскатен покрив от поцинкована ЛТ ламарина върху металоконструкция – около 76 кв.м.
Дата на публикуване:04.05.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 110
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=843307&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.