Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00267-2018-0045, Възлага: Община Пловдив

Пишете ни
00267-2018-0045
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Пловдив
Населено място:Пловдив
Лице за контакт:гл.юрк.Живка Джарова-юрк. в д-я СМСТИ, инж. Таня Петкова-гл.експерт в д-я СМСТИ
Телефон:+359 32656447
Факс:+359 32260398
Мейл:smsti.op@gmail.com
Интернет адрес:http://www.plovdiv.bg
Срок за получаване на документация за участие:28/05/2018 17:15
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:28/05/2018 17:15
Дата на отваряне на офертите:29/05/2018 14:00
Място на отваряне на офертите:гр.Пловдив,Община Пловдив, пл.Централен №1, ет.12, заседателна зала
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Текущ ремонт на Професионална Гимназия по Вътрешна Архитектура и Дървообработване „Христо Ботев”, гр. Пловдив
описание на поръчката:Предмет на настоящата обществена поръчка е:„Текущ ремонт на Професионална Гимназия по Вътрешна Архитектура и Дървообработване „Христо Ботев”, гр. Пловдив”. Текущият ремонт предвижда дейности по изпълнение на топлоизолация и хидроизолация на плоски покриви, подмяна на дограма, грундиране и бояджийски работи на фасада, както и други дейности подробно описани в Техническата спецификация на обществената поръчка.
Дата на публикуване:04.05.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в месеци: 4
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=843054&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.