Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00063-2018-0004, Възлага: Военна академия Г. С. Раковски

Пишете ни
00063-2018-0004
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Военна академия Г. С. Раковски
Населено място:София
Лице за контакт:Давид Василев
Телефон:+359 29226682
Факс:+359 29441657
Мейл:vasilev.d@armf.bg
Срок за получаване на документация за участие:29/05/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:29/05/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:31/05/2018 11:00
Място на отваряне на офертите:Брифинг зала на ВА "Г. С. Раковски"
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:ВР 1004/УКееф. - Повишаване на енергийната ефективност и ремонт на третия етаж на Учебния корпус на ВА „Г. С. Раковски”
описание на поръчката:Дейностите свързани с предмета на поръчката е извършване на строително-монтажни и ремонтни работи (СМРР), които ще се изпълняват на строителния обект определени въз основа на одобрен от Възложителя инвестиционен проект и Техническа спецификация на видовете работи и включват следните основни дейности:
1. Основен ремонт на покрив и покривна конструкция на учебния корпус на ВА „Г.С. Раковски”.
2. Изграждане на мълниезащитна инсталация.
3. Монтаж на окачени тавани и подмяна на съществуващо осветление с енергоспестяващо.
4. Подмяна на съществуваща външна дограма на фасадите на сградата на учебния корпус на ВА „Г.С. Раковски”.
5. Вътрешен ремонт на третия етаж на сградата на учебния корпус на ВА „Г.С. Раковски”.
Дата на публикуване:04.05.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в месеци: 4
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=843334&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.