Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00969-2018-0005, Възлага: Община Каолиново

Пишете ни
00969-2018-0005
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Каолиново
Населено място:Каолиново
Лице за контакт:Ивайло Иванов - главен юрисконсулт
Телефон:+359 053612210
Факс:+359 053612110
Мейл:kaolinovo@abv.bg
Интернет адрес:http://www.kaolinovo.bg
Срок за получаване на документация за участие:28/05/2018 16:30
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:28/05/2018 16:30
Дата на отваряне на офертите:29/05/2018 10:30
Място на отваряне на офертите:Административната сграда на община Каолиново, гр. Каолиново, пл. "Украйна" № 4, Ритуална зала
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Изграждане на многофункционална зала в УПИ XIII кв. 28 с. Гусла, община Каолиново
описание на поръчката:Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително - монтажни работи, свързани с изграждане на многофункционална зала в УПИ XIII кв. 28 с. Гусла, община Каолиново със застроена площ – 610 м? и разгъната застроена площ – 610 м?. Предвижда се строителство на нова сграда, състояща се от основна зала, с капацитет до 200 човека, както и обслужващ блок – пристройка. Обслужващия блок представлява складово помещение, санитарен възел с помещение за персонала, разливачно, в което храната се доставя готова от вън, санитарни възли за мъже и жени, както и за хора с намалена подвижност, помещение за дезинфекционни и почистващи материали и кабинет на уредника.
Строително - монтажните работи, предмет на настоящата обществена поръчка, обхващат следните части: „Конструкции“; „Архитектура“; „ВиК; „Електро“; „Пожароизвестяване“; „Паркоустрояване и благоустрояване“; „Вертикална планировка и геодезия“ и „ОВК“.
Дата на публикуване:04.05.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 300
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=843800&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.