Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00864-2018-0007, Възлага: Община Исперих

Пишете ни
00864-2018-0007
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Исперих
Населено място:Исперих
Лице за контакт:Севим Адем - Секретар на община Исперих
Телефон:+359 84312178
Факс:+359 84314712
Мейл:op_isperih@abv.bg
Интернет адрес:http://www.isperih.bg
Срок за получаване на документация за участие:28/05/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:28/05/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:29/05/2018 10:00
Място на отваряне на офертите:Сградата на Възложителя, намираща се в гр. Исперих, ул. Дунав №2.
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Ремонт и оборудване на център за представяне на културни услуги – читалище „Съзнание -1891” гр. Исперих
описание на поръчката:С настоящата обществена поръчка се предвижда Ремонт и оборудване на център за представяне на културни услуги – читалище „Съзнание -1891” гр. Исперих – южно и източно крило (Библиотека, Ритуална зала и музейна експозиция), в това число и енергоспестяващи мерки включващи следните видове работи:
1. Топлоизолация на стени
2. Подмяна на дограма
3. Топлоизолация покрив
4. Топлоизолация на под над неотопляем сутерен
5. СМР в помещенията
6. Доставка и монтаж на платформа за хора с намалена подвижност, движеща се по релси, преодоляваща един етаж
7. Доставка и монтаж на тоалетни клекала;
8. . Доставка и монтаж на мивки
9. Доставка и монтаж на моноблок, вкючително всички свързани с това дейности
Дата на публикуване:04.05.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 120
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=843902&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.