Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00110-2018-0009 , Възлага: Община Тервел

Пишете ни
00110-2018-0009
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Тервел
Населено място:Тервел
Лице за контакт:Дияна Илиева
Телефон:+359 57512070
Факс:+359 57512391
Мейл:tervel2000@abv.bg
Интернет адрес:http://www.tervel.bg
Срок за получаване на документация за участие:28/05/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:28/05/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:29/05/2018 10:00
Място на отваряне на офертите:стая 201 в Общинска администрация Тервел
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Основен ремонт на публични сгради в Община Тервел съгласно поименен списък на капиталовите разходи за 2018 година, по шест обособени позиции
описание на поръчката:Обществената поръчка е разделена на шест обособени позиции, чийто предмет е изпълнение на СМР за ремонт на основни строителни елементи на шест сгради, в които се извършват услуги за гражданите - едно кметство, едно читалище, една сдравна служба, един клуб на пенсионера и две джамии.СМР обхващат работи по ремонт на покривни конструкции,дограма, настилки,облицовки, ВиК и Ел сградни мрежи.
Дата на публикуване:21.05.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 120
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=844759&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.