Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 01029-2018-0003, Възлага: Върховен касационен съд на Република България

Пишете ни
01029-2018-0003
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Върховен касационен съд на Република България
Населено място:София
Лице за контакт:Цветелина Трайкова - експерт обществени поръчки
Телефон:+359 29219813
Факс:+359 29812095
Мейл:tzvetelina_traikova@vks.bg
Интернет адрес:http://www.vks.bg
Срок за получаване на документация за участие:11/06/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:11/06/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:13/06/2018 11:00
Място на отваряне на офертите:гр. София, бул. „Витоша“ № 2,Съдебна палата, Партерен етаж, зала-кафене.
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Ремонт на Съдебна палата - гр. София, бул. „Витоша“ №2, съгласно работен проект.
описание на поръчката:Предметът на обществената поръчка е изпълнение на строеж: „Ремонт на Съдебна палата - гр. София, бул. „Витоша“ №2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. „Лавеле“), стаи с №№ 26, 27, 28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. „Алабин“) и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения““, съгласно чл. 166 от Закона за устройство на територията.
Дата на публикуване:21.05.2018
Краен срок за изпълнение:Крайна дата: 30/10/2020
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=844814&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.