Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 01042-2018-0003, Възлага: Община Трявна

Пишете ни
01042-2018-0003
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Трявна
Населено място:Трявна
Лице за контакт:Стела Пенчева - 0897478107; арх. Ивелина Кметова - 0899943150
Телефон:+359 67762310
Факс:+359 67762149
Мейл:obtryavna@unicsbg.net
Интернет адрес:http://www.tryavna.bg
Срок за получаване на документация за участие:05/07/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:05/07/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:06/07/2018 11:00
Място на отваряне на офертите:Сградата на общинска администрация Трявна, зала 403.
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в Етнографски комплекс за занаяти
описание на поръчката:Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в Етнографски комплекс за занаяти. Предвижда се преустройство, ремонт, пристройка и надстройка на съществуваща сграда (бивше промишлено хале).
Подробна информация се съдържа в Приложение №4-Техническа спецификация, Образец №4-1 - КСС и Приложение №5 - Технически проект.
Дата на публикуване:13.06.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 200
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=850179&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.