Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00212-2018-0017, Възлага: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Пишете ни
00212-2018-0017
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Населено място:ПЕТРИЧ
Лице за контакт:инж.Костадин Стойков
Телефон:+359 74569112
Факс:+359 74562090
Мейл:oa_petrich@mbox.contact.bg
Интернет адрес:http://www.petrich.bg
Срок за получаване на документация за участие:10/07/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:10/07/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:11/07/2018 10:00
Място на отваряне на офертите:гр.Петрич, ул.Цар Борис III№ 24, Общинска администрация-Петрич
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Основен ремонт на Югозападна болница филиал гр. Петрич – Първи етап
описание на поръчката:Демонтаж на съществуваща дограма по фасади – 669,46 кв.м., Демонтаж на интериорни врати – 763,02 м2, Доставка и монтаж на PVC петкамерна дограма с двоен стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване U<1,40 W/m2K – 559,93 м2, Доставка и монтаж на алуминиева дограма с двоен стъклопакет, с коефициент на топлопреминаване U<1,70 W/m2K – 63,78 м2, Доставка и монтаж на Алуминиева дограма с коефициент на топлопреминаване U<1,70 W/m2K за входните противопожарни врати с антипаник брави – 64,35 м2, Доставка и монтаж на PVC дограма с коефициент на топлопреминаване U<1,40 W/m2K – 143,91 м2, Доставка и монтаж на Алуминиева дограма с коефициент на топлопреминаване U<1,70 W/m2K – 181,26 м2., Доставка и монтаж на алуминиеви интериорни врати – 478,10 м2, Вътрешнообръщане около дограмата, ширина до 15см включително шпакловка и ръбохранител – 2032,40 м, Подмяна на вертикалните щрангове и подвързващата арматура към тях за Блок В – Г 1 – 1150 м, Изграждане на нова абонатна станция в сутерена на блок Г 1
Дата на публикуване:13.06.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 90
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=850692&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.