Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00009-2018-0003, Възлага: Община Девин

Пишете ни
00009-2018-0003
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Девин
Населено място:Девин
Лице за контакт: инж. Антоанета Гаджакова
Телефон:+359 30412174
Факс:+359 30412661
Мейл:obshtina@devin.bg
Интернет адрес:http://www.devin.bg
Срок за получаване на документация за участие:09/07/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:09/07/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:10/07/2018 10:00
Място на отваряне на офертите:Заседателна зала на Общински съвет- Девин, находяща се на втория етаж в административната сграда на община Девин -гр. девин, ул."Дружба" № 1
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект на община Девин №250 за обект „Намаляване емисиите на парниковите газове, посредством внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом на културата
описание на поръчката:Видовете СМР, които ще се изпълняват на обекта на поръчката са:-
Топло изолиране на външни стени
- Топло изолиране на покриви
- Топло изолиране на подове
- Подмяна на дограма
- Подмяна на система за топлоснабдяване
- Подмяна на отоплителна инсталация
- Система за БГВ
- Монтаж на фотоволтаична система
- Подмяна на осветителни тела
Дата на публикуване:13.06.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 90
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=848994&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.