Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Вентилиращи системи за пластмасови прозорци от Schüco

Пишете ни
Вентилиращи системи за пластмасови прозорци от Schüco

С все по-голямата гъстота на новото строителство и множеството санирани сгради придават на вентилирането все по-голямо значение – особено във връзка с избягване на строителни щети. Вентилиращите системи на Schüco са оптично актрактивно интегрирани в прозореца и същевременно икономични от гледна точка на пространство.

Характеристики и предимства:
 • Автоматичен въздухообмен при затворен прозорец 
 • Комфортен климат в помещенията
 • Въздухообмена се регулира в зависимост от ветровото натоварване
 • Навлизането на въздух в горната зона на прозореца и ограничаването на обемния ток предотвратяват течение в помещението
 • Намаляване на влажността и с това свързаните потенциални строителни щети
 • Вентилиращи системи от Schüco са приложими както в новото строителство така и при ремонт.


Schüco VentoTherm

Интегрирана в прозореца вентилация с рекуперация на топлина

Чистият въздух се цени все повече от гражданите на 21-ви век. Право на такъв има всеки дори да е избрал да живее в гъсто населен район. За да покажем как хората сами могат да управляват качеството на живот ви представяме Schüco VentoTherm - една интегрирана в прозореца система за отвеждане и приток на въздух с въздушен филтър, рекуперация (възвръщане) на топлина и сензорно управление. Тя осигурява постоянен обмен на въздуха при затворени прозорци и чрез вграден филтър за полени предлага възможност за свободно дишане на хора с алергии. В миналото остават  течение, досада от шум и насекоми.

Задвижваната с мотор вентилационна система е оптимално съгласувана с пластмасовите прозоречни системи на Schüco. Тя се монтира зад горната каса на прозореца. В тази идеална позиция (в горната зона) на помещението, системата всмуква  отработения въздух и го отвежда филтриран към рекуператора. Същевременно отвън се всмуква пресен въздух и се прочиства  с  филтър от клас F7 (съгласно DIN-норма EN 779). Този филтър предотвратява навлизането на полени и фин прах. След това чистият въздух също се отвежда към рекуператора. Тук той се затопля без допир с отработения въздух и се вкарва в помещението. Охладеният от този процес отработен въздух се издухва навън.

Обслужването на Schüco VentoTherm е разбираемо просто: чрез интегриран в рамката превключвател вентилацията може да се включва,изключва и регулира като дебит в две степени. Допълнителен комфорт предлага автоматичната функция: при нея VOC/CO2-сензори както и такъв за влажността на въздуха контролират качеството на същия и регулират така обмена между отработен изходящ и пресен входящ въздух.

Schüco VentoTherm е едно ефикасно системно решение за децентрална вентилация при затворени прозорци. Това повишава енергийната ефективност на сградата и осигурява приятен климат в помещенията както и оптимално качество на въздуха при спазване на актуалните норми и разпоредби.


Задвижваната с мотор вентилационна система Schüco VentoTherm осигурява постоянен обмен на въздуха.

Филтрираният пресен въздух се затопля без контакт с отработения в стаята въздух и след това се отвежда  в помещението.
Вентилационният уред Schüco VentoTherm се монтира зад горната каса на прозореца.
Горната част на прозоречната каса и Schüco VentoTherm са хармонично съгласувани.
   
Убедителни предимства при ново строителство и ремонт
 • Малка строителна височина: спрямо прозорец без Schüco VentoTherm са необходими допълнителни 50 мм височина за монтаж. С това се гарантира оптимално навлизане на светлина
 • Schüco VentoTherm хармонично се вписва в оформлението на стената и прозореца
 • Идеално приложение при ремонт
 • Съвместим с профилните системи от сериите Schüco Corona CT 70 und SI 82 / SI 82+
 • Лесен и бърз монтаж чрез обтегачи и щепселно съединение
 • Лесен и бърз монтаж на вътрешния корпус чрез стенни държачи
 • До 35% икономия на енергия чрез степен на затопляне до 45%
 • Намаляване на енергийни загуби чрез управление съобразено с нуждите
 • Голямо удобство на обслужване чрез интегрирани VOC / CO2-сензори
 • Навлизането на чист въздух вкл. филтърът F7 отговарят на DIN EN 779
 • Управлението на Schüco VentoTherm се извършва през интегриран в рамката, интуитивно обслужваем шалтер с показание за работното състояние чрез интегрирани LED
 • Schüco VentoTherm захранва удобно помещението, съответно цялата сграда с приятно затоплен пресен въздух
 • Въпреки затворени прозорци се осигурява постоянен въздушен обмен
 • Интегрирано управление със затваряща клапа затваря, съответно отваря напълно автоматично зоната за входящ и изходящ въздух при изключване/включване на уреда. При спиране на тока или колебания клапите се затварят автоматично.
 • Запазени са всички функции на затворен прозорец, например по отношение на защита срещу взлом и шум
 • Въз основа на тихата работа на уреда: ≤ 26 dB (A) на първа степен, Schüco VentoTherm е подходящ и за спални помещения


Schüco Vento

Corona Vento CT 70 AS / Corona Vento AS 60

Системите Corona Vento CT 70 AS и Corona Vento AS 60 са допълнение към класическото вентилиране по фугите без ограничаване на обемния ток, което реализира финно и основно вентилиране с количество въздух от около 4 m³/h при 10 Pa разлика в наляганията. Продуктът осъществява въздухообмен и при затворени прозорци през два малки единични вентилатора между рамката и профила на крилото. Тяхните клапи имат различни противотежести, които в зависимост от натоварването на вятъра регулират обмена на въздух. Навлизането на въздух в горната зона на прозореца и ограничаването на обемния ток предотвратяват течение в помещението.Характеристики и предимства:

•  Коефициент на въздушен обмен от около 0,15 /h намалява относителната влага на въздуха с 10 до 15 %
•  Шумозащита до 42 dB при използване на съответните стъклопакети
•  Ограничаване на обемния ток между 30 и 50 Pa
• Регулиращи клапи се затварят автоматично при по-високи разлики в налягането  

  АЛУ КЬОНИГ ЩАЛ ЕООД
1784 София, бул. Цариградско шосе, 7-и км, сграда ИПАКТ, ет. 7
тел.: 02/ 817 19 20, факс: 02/ 817 19 30,  www.alukoenigstahl.bg 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.