Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

НОВА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТЪКЛОПАКЕТИ С „ТОПЪЛ КАНТ“- KÖDISPACE

Пишете ни
    Тенденциите на развитие в областта на прозоречната индустрия от години се развиват в посока на намаляването на топлопроводимостта на стъклопакетите. Темата е важна, не на последно място поради това, че стъклопакетите съставляват 70-75 % от площта на прозорците.
Развитието в областта минава през повишаването на Коефициента на топлопреминаване на стъклопакета Ug. Първоначално, това стана с внедряването в стъклопакета, състоящ се от две стъкла, на стъкло с метализирано покритие. Създаден бе т.н. нискоемисиен или Ка стъклопакет. При него, стойността на коефициента, от Ug <= 2.7 Wm2.K при използването на две обикновени стъкла, бе снижен до 1.3 Wm2.K
В последствие се появи т.н. стъкло 4 сезона, високоенергийно или всесезонно стъкло. С него се постига същия коефициент, но се подобриха топлотехническите характеристики на стъклопакетите. За разлика от нискоемисийния стъклопакет, високоенергийният или "енерджи" стъклопакетът показва приблизително еднакво добри топлоизолационни свойства както през зимата така и през лятото, както на северни така и на южни фасади.
Използването на различни инертни газове като Аргон, Криптон, Ксенон и др. (най-широко практическо приложение има газът Аргон), допълнително подобриха качествата на стъклопакетите с около 0,2-0,3 Wm2.K.
Следваща или паралелна стъпка представляваха тройните стъклопакети. В различни комбинации между "енерджи", Ка и обикновени стъкла, при различна обща дебелина на стъклопакетите - от 32 до 60 мм, както и с използването на газ Аргон, се достигат стойности на Коефициента на тплопреминеване Ug от до 0,6 Wm2.K.
Изискванията към стъклопакетите обаче продължиха да нарстват, не на последно място с изграждането на нискоенергийни и на "пасивни" къщи. А борбата с "десетите" в коефициента на тплоизолация става все по-трудна.
По-нататъшно развитие се оказа използването на  топли дистанционери или т.н. дистанционери "топъл кант". (Това са лайсните в стъклопакета, които дистанцират отделните стъкла и където се съдържа адсорбентът .)
За разлика от конвенционалните дистанционери, които са алуминиеви, се появиха дистанционери от благородна стомана и от специални пластмаси. Посредством тяхното използване бе постигнато намаляване на Ug-стойността с още около 0,1 Wm2.K. Подобриха се и топлотехническите характеристики на стъклопакета като цяло.
Стъклопакети с топъл кант се предлагат на българския пазар вече от няколко години.
Съвсем наскоро обаче и в България започна производството на стъклопакети по технологията Ködispace на един от лидерите на пазара на уплътнителни материали за стъклопакети, немската фирма Kömmerling.
Според специалисти, новият тип дистанционер, който е термопластичен и създаден на базата на полиизобутилен, а не метален или пластмасов, еднозначно е най-доброто решение в сектора „топъл кант“ и особено при тройните стъклопакети.

    С новата технология се постигат следните няклоко предимства:

    1. Благодарение на специфичните качества на материала Ködispace, напълно автоматичното му полагане и патентованата връзка начало/край се гарантира изключително голяма плътност на водни пари и на изтичане на газ през цялата продължителност на живот на стъклопакета.
    2. Възникващите под въздействие на климатични, ветрови и засмукващи натоварвания, движения по канта се компенсират от хомогенния дистанционер Ködispace.
Резултатът е изключителната, дълготрайна стабилност на произведените стъклопакети.
Това важи особено за тройните стъклопакети, където кантът е изложен на по-големи, сменящи се натоварвания, предизвикани от климатичните промени.
    3. Качеството на стъклопакета по отношение на разминаването на отделните стъкла, особено при тройните стъклопакети значително се подобрява.

     4. Дори и при дебелина на запечатката при троен стъклопакет, колкото при двоен, с Ködispace се постига най-ниската стойност на изтичане на газ от 0,4% на година, което гарантира топлозащитната функция в продължение на десетилетия. Това е доказано чрез изпитания от TÜV Rheinland и Kömmerling е първата фирма на пазара с този сертификат.

     5. Ködispace - невидимият дистанционер
 
Поради огледалния ефект на TPS-дистанционера, различни цветове на дистанционера са излишни. TPS-дистанционерът приема цвета на прозоречната рамка.
     6. Намален конденз по канта на стъклопакета.
Благодарение на "топлия кант" в много по-голяма степен се избягва появата на конденз по обиколката са стъклопакета дори и при най-тежки климатични условия - висока влажност, резки промени в температурата през нощта и през деня и т.н.
Описаните критерии, включително оптималният производствен процес, оптималните разходи и гарантираната дългосрочна функционалност, говорят за изключително високото ниво на системата Ködispace като водеща система за топъл кант при стъклопакетите.
Повече информация по темата и сравнителни таблици се намират на www.nikiforova-mn.com
Стъклопакети, произведени по технологията Ködispace могат да бъдат поръчани в "Юнипласт" ООД.Материалът е разработен от:
Асен Новачков
/управител/
 ЮНИПЛАСТ
София, 30.05.2014 г.


 


 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.